Er den immaterielle kulturarven usynlig?

Kulturvernforbundet arrangerer en spennende debatt under Kulturytring Drammen i samarbeid med Folkorg og Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Tirsdag 20. juni kl. 10.30 på Papirbredden i Drammen

Norge ratifiserte UNESCO-konvensjonen for ivaretakelse av immateriell kulturarv i 2007. Hva har skjedd siden da? Er vi modne for å ta debatten om en skikkelig revisjon på engasjementet som Norge har? Har statlige politikk truffet blink, og er vi gode nok til å følge opp våre forpliktelser. Konvensjonsteksten sier at arvens ikke-materielle karakter gjør den særlig sårbar. Musikk, dans og tradisjonshåndverk er i ferd med å forsvinne på grunn av globalisering, konflikter og vår hurtig skiftende livsstil. For å ivaretas må den leve. UNESCO-konvensjonen har også formuleringer om likestilling mellom materiell og immateriell kulturarv.

Flere norske frivillige organisasjoner er i dag akkrediterte UNESCO-rådgivere som jobber aktivt for å fremme, ivareta og verne folkemusikk, folkedans, båtbyggertradisjoner, bunadbruk osv.

Men hvem har egentlig ansvaret for å følge opp disse innskrivningene? Hvem tar ansvar for at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser overfor UNESCO? Hvilket ansvar har staten? Hvilket ansvar har frivilligheten?

For å sette stemningen på denne viktige debatten har vi fått med oss en trio med folkemusikere/dansere fra Setesdal:

Lars Nordgreen Rysstad (sang og dans)

June Salte Thorsen (dans)

Eivind T.L. Knutsen (hardingfele og munnharpe)

I panelet møter dere:

Tore Friis- Olsen, Forbundet Kysten
Annbjørg Lien, Setesdalsfolk
Ellen Krageberg, Norsk senter for folkemusikk og folkedans
Solveig Grinder, Norges Husflidslag

Politisk deltagelse:

Tage Pettersen (Høyre)
Kathy Lie (SV)
Emma Lind (V)

Panelet ledes av Toril Skjetne (Kulturvernforbundet)

Kulturytring er Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk og arrangeres for andre gang i Drammen, 19. – 21. juni 2023.
Gjennom tre fulle dager skal kulturfeltet samles for å sette kunst og kultur på dagsorden. Det blir debatter, forskningsformidling, politikersamtaler og paneler, samtidig som det er et tett kulturprogram med konserter, sceneproduksjoner, åpne gallerier, utstillere og mye mer.

Se hele programmet her: https://www.kulturytring.no/program-2023/

Kjøp ytringspass her: https://app.checkin.no/event/52757/kulturytring

Kulturytring arrangeres av Norsk kulturforum i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune.