Regjeringens strategi for kulturfrivillighet

Regjeringen slapp i forrige uke historiens første strategi for kulturfrivillighet, hvor det frivillige kulturvernet blir trukket frem som en stor og viktig aktør.

Kulturvernforbundet og våre medlemsorganisasjoner, samt flere lokale lag og foreninger har gitt gode innspill til prosessen med strategien som nå er ferdigstilt. Kultur- og likestillingsdepartementet har sammen med Kulturvernforbundet arrangert egne innspillsmøter for det frivillige kulturvernet, og Kulturvernforbundet har vært representert i en egen referansegruppe for arbeidet.

«Vi er veldig glade for at departementet har lyttet til våre innspill og at det frivillige kulturvernet nå sidestilles med de andre delene av kulturfrivilligheten. Slik har det ikke alltid vært» sier generalsekretær i Kulturvernforbundet, Toril Skjetne, som også har deltatt i referansegruppen for strategien.

Strategien tar for seg det brede feltet av kulturfrivilligheten og trekker frem både historielag, husflidslag og kystlag/båtbyggerlag som gode eksempler på en inkluderende og mangfoldig kulturfrivillighet. Målet med strategien er å styrke kulturfrivilligheten og gjøre den enda mer tilgjengelig slik at alle kan delta. Den legger stor vekt på rammebetingelser og lokaler til kulturfrivilligheten, og ikke mist barn og unges deltagelse.

«På et overordnet nivå så er det mye bra å ta tak i med denne strategien» sier Skjetne. «Vi synes derimot at ambisjonene på det frivillige kulturarvfeltet er en smule tynt, men den gir oss et godt utgangspunkt for å jobbe videre, og for å samarbeide tettere med Kulturdepartementet i oppfølgingen av den. Regjeringen har satt seg store mål for vårt felt og for kulturfrivilligheten generelt, og dette gir oss store forventninger til den videre fremdriften for strategien. Vi ser frem til at regjeringen etter hvert kommer med flere konkrete tiltak for å styrke kulturfrivilligheten.»

LES HELE STRATEGIEN HER

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer