Velkommen til seminar om statsløshet!

Billedkunstner Marianne Heier, NOAS og Det juridiske fakultet i Oslo har gleden av å invitere til seminar om statsløshet tirsdag 25. april 2023.

Vi setter fokus på FNs statsløskonvensjon og Norges forpliktelser.

Sted: Universitetet i Oslo, Det juridisk fakultets Gamle Festsal – Domus Academica – på Universitetsplassen i Oslo.
Tid: 25. april 2023, kl. 09.00-16:00

Meld deg på her

FORELØPIG PROGRAM

09.00 – 09:45 Introduksjon og velkommen: 
Billedkunstner Marianne Heier og Professor Mads Andenæs ved Det juridiske fakultet, UiO


09:45 – 10:15 Del 1: Om FNs Statsløskonvensjonen – hvorfor er den fortsatt viktig og aktuell? 
· NOAS v/ seniorrådgiver Jon Ole Martinsen og juridisk seniorrådgiver Marek Linha


10:15 – 10:45 Kaffe 


10:45 – 12:15 Del 1 fortsetter 
· FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) v/ Gisela Thater, juridisk seniorrådgiver for de nordiske og baltiske landene
· European Network on Statelessness (ENS) v/ Patrícia Cabral, Legal Policy Coordinator 
· Spørsmål og kommentarer fra salen


12:15 – 13:00 Lunsj 


13:00 – 13:45 Del 2: Norges etterlevelse av konvensjonen og domstolsprøvning av sakene 

Innlegg fra: 
· Sherzad og Behzad Salimi, statsløse 
· André Møkkelgjerd, advokat og partner i Advokatfirmaet Sulland og medvirkende i NOAS’ Domstolsprosjekt


13:45 – 14:15 Kaffe 


14:15 – 15:15 Del 2 fortsetter 

· Arbeids- og inkluderingsdepartementet (TBC) 
· Utlendingsnemnda (UNE) v/ seniorrådgiver Øyvind Øyen 
· Spørsmål og kommentarer fra salen


15:15 – 15:30 Kunstinnslag ved Shwan Dler Qaradaki 
15:30 – 15:45 Kunstinnslag ved Victor Lind 
15:45 – 16:00 Avslutning v/ Marianne Heier og Mads Andenæs 


Konferansier: Pål Nesse, generalsekretær i NOAS

Gamle festsal UiO

Seminaret finner sted i Gamle Festsal på juridisk fakultet (Domus Academica). Fra høyre: seniorrådgiver Jon Ole Martinsen (NOAS), billedkunstner Marianne Heier, professor Mads Andenæs (UiO) og generalsekretær Pål Nesse (NOAS).

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer