Etisk handel Norge har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert

Etisk handel Norge mottok nylig plaketten i Oslo Rådhus som viser at vi har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Ved å oppfylle Stiftelsen Miljøfyrtårns krav til bærekraft bidrar vi til å redusere vår virksomhets negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Oslos ordfører Marianne Borgen delte ut plaketten til nye bedrifter som sertifiserte seg før nyttår, hvor Etisk handel Norge var en av disse.Sertifiseringen krever blant annet at vi jobber aktivt med energireduserende tiltak, HMS, innkjøpsrutiner, avfallshåndtering og miljøledelse. Gjennom arbeid med Miljøfyrtårn får vi konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme forbedringer innen konkrete områder som klimagassutslipp, matsvinn, miljøpåvirkning og arbeidsmiljø. Vi jobber kontinuerlig med rutiner for å minske vårt klimaavtrykk.

Grønne konferanser og arrangementer

I tillegg til generelle krav, er Etisk handel Norge sertifisert i henhold til krav til Grønne konferanser. Som et ressurssenter for bærekraftig forretningspraksis handler en sentral del av vår virksomhet om kursing og fasilitering av flerpartssamarbeid gjennom ulike arrangementer. Ved å følge Rutine for grønne konferanser forplikter vi oss til å ha fokus på klima og miljø blant annet ved valg av lokaler, matservering, avfallshåndtering og transport.

Prisen ble mottatt av daglig leder Heidi Furustøl, kommunikasjonsansvarlig Espen Utaker og seniorrådgiver Margrete Eilertsen. Sammen med seniorrådgiver Kaja Elise Gresko og kontorsjef Lars Igesund sørget Miljøfyrtårn-teamet for at alle dokumenter ble utarbeidet og alle krav ble innfridd før sertifiseringen.

Flere virksomheter ble Miljøsertifisert før nyttår, og mottok nylig Miljøfyrtårn-plaketten i Oslo rådhus.