Strategisk materiellsamarbeid

FFIs forskere peker på tre fordeler ved å bruke Natos logistikkavdeling og anskaffelsesorgan (NSPA).

I henhold til tildelingsbrevet gitt til Forsvarsmateriell (FMA) skal FMA intensivere arbeidet med strategisk samarbeid med blant annet internasjonale partnere. NATO Support and Procurement Agency (NSPA), som er Nato sin logistikkavdeling og anskaffelsesorgan, er en slik partner.

I denne studien gis det råd til FMA om hvordan de best kan tilrettelegge for effektiv bruk av NSPA. Ved bruk av intervjuer, caser, og en spørreundersøkelse ser forskerne på hvilken effekt bruk av NSPA gir for FMA, FMA sin bruk av NSPA i dag, og utfordringer og flaskehalser som gjør bruken av NSPA ineffektiv.

FFI-RAPPORT 2023

Strategisk materiellsamarbeid – bruk av NSPA i investeringsprosjekter

Hanna Pandum Øverseth, Petter Fredrik Hemnes, Brage Sjursen Lien

Les mer

Last ned

I rapporten påpeker forskerne flere fordeler ved bruk av NSPA, og mener det er sannsynlig at fordelene vil være større enn ulempene. Blant annet kan FMA oppnå lavere anskaffelseskostnader og mer fleksibel ressursstyring. Prosjekter i FMA har også i nyere tid hatt positive erfaringer og opplevd fordeler ved å benytte NSPA for å inngå kontrakter.

Vi peker på flere utfordringer knyttet til dagens praksis. Første utfordring er at det gjøres få og usystematiske vurderinger rundt bruk av NSPA. For det andre finner vi at uklare roller og informasjons­kanaler sammen med lav kjenn­skap til NSPA blant ansatte begrenser deres evne til å foreta gode vurderinger. For det tredje er det en skepsis for NSPA som baserer seg på erfaringer som er fra tiden før NSPA fikk sin egen anskaffelses­funksjon.

Det medfører at NSPA velges bort på feil­­aktig grunnlag. Den fjerde og siste ut­fordring­en er at FMA ikke plan­legger rundt bruk av NSPA, som gjør at FMA sjeldent evner å formidle norske behov og planer til NSPA og andre nasjoner. Bruk blir derfor lavere enn optimalt.

Basert på utfordringene anbefaler vi at FMA bør formalisere vurderingsprosessen og etablere vurderingskriterier for å øke systematikken i måten NSPA vurderes i prosjekter. FMA bør også forbedre interne informasjonsutfordringer ved å tilgjengelig­gjøre informasjon og ha en rolleavklaring av norske kontaktpersoner til NSPA. For å oppnå effektiv bruk av NSPA kreves det også plan­legging. En an­befaling er derfor at FMA gjennom­går investerings­planen i felles­skap med relevante aktører og utpeker prosjekter som egner seg for prosjekt­­gjennomførelse i NSPA. Deretter bør en ambisjon for bruk av NSPA i FMA de kommende år settes.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer