Bli med på neste Hacking 4 Allies!

I fjorårets runde deltok åtte bedrifter i innovasjonsprogrammet Hacking 4 Allies. De er nå i gang med å eksponere sine teknologier for relevante miljøer i Forsvarssektoren. Illustrasjonen viser noen av teknologiområdene vi vet det er interesse for. Illustrasjon: Halogen.

FFI og Innovasjon Norge søker deltakere til Hacking 4 Allies (H4A). Nå kan norske virksomheter søke på programmets neste programsyklus, H4A-2023/24.

Hacking 4 Allies (H4A) er et innovasjonsprogram. Det henvender seg spesielt til oppstartsselskaper, små og mellomstore bedrifter (SMBer), og andre ikke-etablerte forsvarsindustriaktører. Intensjonen er å øke norsk og alliert forsvarsevne.

Programmet tilrettelegger for at utvalgte aktører kobles mot relevante operative problemstillinger, av interesse for et større alliert marked. H4A vektlegger «dual use»-teknologier og bygger videre på erfaringene til selskaper som har lykkes med å komme inn på markedet i USA.

Tett på problemene

Vi arbeider tett med det vi kaller problemeiere i Forsvarssektoren. Problemeierne kan være alt fra fagmiljøer ved FFI som teknologien er relevant for, til brukere i Forsvaret. De formidler sine behov til oss, og vi ser etter løsninger for dem. Teknologiområder vi vet det er interesse for er:

  • Sensor og edge  Edge og sensor på og over land og vannv7.pngHar bedriften din teknologier eller løsninger innenfor områder som sensorteknologi og edge-prosessering? Forsvaret er interessert i løsninger og teknologier som sikter mot blant annet sensorer og edge-prosessering, for bruk både på og over land og vann.
     
  • Sensorer og strøm under vann Sensor og energi under vannv7.pngHar bedriften din teknologier eller løsninger innenfor områder som sensorteknologi, strømforsyning, energiforsyning eller batteriteknologi for bruk under havoverflaten? Vi vet det er interesse for slike løsninger i Forsvaret.
     
  • Autonomi og navigasjon Autonomi - beslutningstøtte og ruteplanleggingv7.pngAutonom beslutningsstøtte er et interessant felt for Forsvaret. Spesielt gjelder dette ubemannede farkoster, og ruteplanlegging i kombinasjon med oppdragsplanlegging. Det samme gjelder navigasjonssystemer for mindre farkoster som skal brukes i utfordrende operasjoner og under harde klimatiske forhold.

Noen av løsningene Forsvaret trenger kan være dine. Nå får du sjansen til å eksponere dem for et større alliert marked i både USA og Norge.

Husk at søknadsfristen er 15. mai 2023.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer