Endringer i strømstøtten for husholdninger

Regjeringen foreslår flere endringer i strømstøtteordningen for husholdninger. Målet er å gjøre ordningen mer forutsigbar og treffsikker. Les om hva som blir nytt – trolig fra høsten 2023.

Nylig ble det kjent at regjeringen åpner for endringer i strømstøtten for husholdninger, og forslaget er nå sendt ut på høring.

Det foreslås blant annet at utbetalingen av strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time, at støttegraden økes til 90 prosent av priser over 70 øre/kWh gjennom hele året, og at strømstøtteordningen skal forlenges til å gjelde ut hele 2024.

– Forbedringer

Statsminister Jonas Gahr Støre forteller at tiltakene skal gjøre folk trygge på at fellesskapet vil stille opp i en tid med energikrise og høye strømpriser.

– Dette er forbedringer som gjør at fellesskapet tar en større del av husholdningenes strømregninger. Å beregne strømstøtte for hver time gjør at du får strømstøtte for hva strømmen faktisk koster den timen du forbruker den, sier Gahr Støre i en pressemelding.

Prisfastsettelsen på strøm skal vurderes

Regjeringen oppretter også et ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm. Ekspertutvalget skal blant annet se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid.

Eget prisområde for utenlandskabler, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksport når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra medianen, samt ulike typer avgift for krafttransport, er elementer som skal vurderes.

Utvalget skal levere sin sluttrapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober 2023.

– Enklere for husholdningene

Regjeringens planlagte endringer skal gjøre det mulig for strømleverandører å tilrettelegge for en enklere strømhverdag for kundene. I praksis betyr dette at kundene til enhver tid skal kunne følge med på hva strømprisene er, og hvor mye strømstøtten utgjør for dem. Dette dreier seg om en stor omlegging som må sendes ut på høring, skriver regjeringen i en pressemelding. Omleggingen vil trolig først kunne gjelde fra 1. september 2023.

– Siden strømstøtteordningen ble innført i desember 2021 har den blitt justert og forbedret en rekke ganger. Med grepene man nå tar blir ordningen mer relevant, og det blir enklere for den enkelte husholdning å vite hva den til enhver tid gjeldende strømprisen er, sier olje- og energiminister Terje Aasland (AP).

Her er strømstøtteendringene som foreslås:

  • Overgang til time-for-time-beregning: De siste månedene har det vært prissvingninger mellom ulike dager og uker. Dette har påvirket månedlig gjennomsnittspris og nivået på strømstøtten. Strømstøtten skal nå følge timesprisen på strøm, og slår inn dersom prisen overstiger 70 øre/kWh.
  • Nye forventninger til strømsalgselskapene: For å sikre at forbrukerne får vite hva de faktisk skal betale, utfordres strømselskapene til å vise hva strømprisen er time for time, inkludert strømstøtten.
  • Endring til 90 prosent hele året: Tidligere har dekningsgraden i strømstøtten variert noe gjennom året. Nå blir støttegraden på 90 prosent gjeldende gjennom hele året, ikke kun i vintermånedene. Det tas sikte på at endringen skal gjelde fra 1. juni 2023.
  • Forlenging av strømstøtteordningen ut 2024: Regjeringen har tidligere uttalt at strømstøtten skal vare så lenge prisene er ekstraordinært høye. Støtteordningen blir nå forlenget til å gjelde ut 2024.
  • Landbruk og frivillighet: Den eksisterende strømstøtteordningen for landbruket forlenges ut 2024. Strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner følger kompensasjonsgraden for husholdninger, og videreføres ut 2024.
  • Private nett: Private nett uten krav til konsesjon (grendenett) blir nå inkludert i strømstøtteordningen. Strømstøtten vil utbetales til kunden som er registrert på målepunktet som er tilknyttet nettselskapet.
  • Endringer i fastprisregimet for næringslivet: Regjeringen vil legge til rette for fastprisavtaler med variabelt forbruk, slik at det ikke må avtales på forhånd hvor mye strøm kundene skal kjøpe til fastpris og når. Det forslås også at industribedrifter som tidligere kun har kunnet inngå industrikraftavtaler på 7 år eller lenger, skal ha mulighet til å inngå fastprisavtaler med varighet ned til tre år.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer