Slik vinner både du – og ditt idrettslag!

Idrettsstøtten fra Kraft til idretten er en moderne form for dugnad, og ligner litt på grasrotandelen. Foreldre, tanter, onkler, besteforeldre, ildsjeler og støttespillere – absolutt alle kan bidra til idretten uten å gjøre annet enn å bruke strøm – og det gjør vi jo uansett.

Vil du støtte ditt lokale idrettslag? Det er enkelt – bestill strømavtalen «Idrettsstrøm» fra Kraftriket og oppgi hvilken klubb du vil støtte. Da går 1 øre per kWh strøm du bruker til idrettslaget du har valgt.

Bestill Idrettsstrøm her

Er Idrettsstrøm en konkurransedyktig avtale?

Ingen av oss vil vel betale mer for strømmen enn vi må. Vår ambisjon er derfor at Idrettsstrøm skal ha en pris som er lavere enn en tilsvarende spotprisavtale over en periode på 3 år, noe prishistorikken viser så langt. For å se prishistorikk – gå til strømavtalen ved å klikke her.

Slik regner vi ut prisen

Strømavtalen Idrettsstrøm er basert på samme prinsipp som benyttes for store industrikunder. Vi kjøper inn et stort volum strøm, forvalter dette volumet basert på utsiktene fremover og kombinerer med spotpris. På denne måten gir Idrettsstrøm en samlet pris for hver måned som er en kombinasjon av prissikring og spotpris. Prisen er lik hver time, hver dag hele måneden.

Prisen settes etterskuddsvis innen den 10. i påfølgende måned. Fastbeløp per måned er på kun kroner 48,75 inkludert merverdiavgift. Idrettsstrøm har ingen bindingstid, så du kan når som helst velge å avslutte kundeforholdet.

Populært konsept

Idrettsstrøm er strømproduktet til konseptet «Kraft til idretten» som er et landsdekkende tilbud. Over 2500 klubber er registrerte mottakere med til sammen mer enn 10 000 støttespillere. Per januar 2023 er det utbetalt i overkant av 16 millioner kroner til idrettslagene. Med Idrettsstrøm får du en god strømavtale samtidig som du støtter ditt utvalgte idrettslag – det er vinn-vinn for alle!

Bestill Idrettsstrøm her