Strømstøtte for desember

I desember var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) på ca. 269 øre/kWh. Dette er ca. 157 øre/kWh mer enn hva gjennomsnittsprisen var i november i disse områdene, og gir en strømstøtte på 223,51 øre/kWh.

I desember var også gjennomsnittsprisen i NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) høyere enn terskelverdien. Husholdningskundene i disse prisområdene får derfor også utbetalt strømstøtte. Gjennomsnittsprisen i NO3 og NO4 var henholdsvis 181,53 og 98,54 øre/kWh.

Her finner du støttesatser for alle prisområder i Norge, og hvordan du selv kan regne ut din strømstøtte.

Støttesatser for desember

I tabellen under ser du støttesatsene for desember. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)268,68 øre/kWh223,51 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)268,67 øre/kWh223,51 øre/kWh
NO5 (Bergen)269,52 øre/kWh224,46 øre/kWh
NO3 (Trondheim)181,53 øre/kWh125,47 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva98,54 øre/kWh32,11 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*98,54 øre/kWh25,68 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere). Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

Slik regner du ut din strømstøtte for desember

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for desember (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

  • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i desember: 000 x 2,2351= 6 705,3 kroner. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (223,51 = 2,2351).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for desember finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

Prisområder i Norge:

prisområder

Slik fungerer strømstøtten