Bærekraftig produksjon av ull og mohair i Sør-Afrika

Etisk handel Norge jobber derfor for å styrke sør-afrikanske bønders evne til å levere bærekraftig ull og mohair til det internasjonale markedet, med mål om å forbedre forholdene for involverte arbeidere, produsenter og dyr.

Sør-Afrika har en lang historie med ullproduksjon, og har helt siden merinosauer ble introdusert til landet på slutten av 1700-tallet vært en viktig produsent av ull på verdensbasis. Gitt spesifikke kvaliteter ved ulla og fravær av mulesing* er Sør-Afrika et populært råvaremarked for ull og mohair, og landet står i dag for over 50 % av verdens mohairproduksjon, og ca. 6 % av ullproduksjonen.

Utfordrende marked for småskala-bønder

Hovedvekten av ull som eksporteres fra Sør-Afrika produseres av kommersielle bønder, men sauehold og ullproduksjon er også en viktig del av inntektsgrunnlaget for marginaliserte befolkningsgrupper i regionen. Med begrensede ressurser og utfordringer knyttet til blant annet landrettigheter, klimaendringer og rovdyr, er det allikevel utfordrende for mange småskala-bønder å oppfylle kravene til kvalitet, kvantitet og etisk produksjon som stilles på det internasjonale markedet.

Vil styrke bøndenes evne til å levere bærekraftig ull og moher

Etisk handel Norge jobber derfor for å styrke sør-afrikanske bønders evne til å levere bærekraftig ull og mohair til det internasjonale markedet, med mål om å forbedre forholdene for involverte arbeidere, produsenter og dyr. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med National Wool Growers’ Association, og finansieres av Norad.

Seniorrådgiver og prosjektleder i Etisk handel Norge, Kaja Elise Gresko, besøkte nylig prosjektet i Sør-Afrika. Sammen med lokale partnere traff hun ullbønder og kooperativer i Eastern Cape-regionen som deltar i prosjektet, i tillegg til andre sentrale aktører i den sør-afrikanske verdikjeden for ull og mohair.

– Det var utrolig lærerikt å få bedre innblikk i verdikjeden for ull og mohair i Sør-Afrika, og å følge ulla helt fra gård til råvareauksjon. Ikke minst var det nyttig å få en bedre forståelse av hvilke utfordringer småskala-produsentene i disse marginaliserte områdene står ovenfor. Såkalte ‘communal farmers’ får stort sett en mye dårligere pris for råvaren sin enn kommersielle bønder, og et viktig fokus for prosjektet er derfor å bidra til forbedret produksjonspraksis som i sin tur vil gi bedre markedstilgang og en høyere inntekt per kilo fiber solgt, sier Kaja Elise Gresko.

Opplæring i ansvarlig forvaltning

Gjennom kurs, veiledningsmateriell og jevnlige besøk av produksjonsrådgivere fra prosjektet har bøndene fått opplæring blant annet i ansvarlig forvaltning av beiteområder og bestand, dyrevelferd, klimaresiliens og grunnleggende organisasjons og-forretningsdrift. Prosjektet har gjennom dette arbeidet også bidratt til at 10 shearing shed associations (kooperativer) nylig ble sertifisert i henhold til Sustainable Cape Wool Standard.

Kompetanseheving har gitt resultater

– En ting som ble tydelig under besøket er at selv om noen av utfordringene disse bøndene står ovenfor er strukturelle og utenfor prosjektets påvirkningssfære, er det også mange lavthengende frukter og en stor etterspørsel etter kompetanseheving og praktisk veiledning. Dette har allerede gitt resultater. Sertifiseringen av de 10 kooperativene er i den forbindelse en kjempestor milepæl for prosjektet, og et viktig ledd i å gjøre ulla mer attraktiv på det internasjonale markedet, forteller seniorrådgiver Gresko.

Prosjektet fortsetter i 2023 med flere muligheter for deltakelse fra Etisk handel Norges medlemmer. Mer informasjon om dette og planlagte aktiviteter følger etter jul, men i mellomtiden kan du lese mer om prosjektet her.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer