Innspill til strategi for kulturfrivillighet

Kulturverndepartementet er nå i gang med arbeidet med ny strategi for kulturfrivilligheten, og ønsker innspill fra den frivillige kulturvernsektoren. Vi vil gjerne ha dine innspill

Kulturvernforbundet sitter i referansegruppen for Kultur- og likestillingsdepartementets arbeid med den nye strategien for kulturfrivillighet. Strategien skal legge til rette for et samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen og bidra til målet om bred deltakelse og tilgang på møteplasser og kulturarenaer over hele landet. Arbeidet med strategien ses videre i sammenheng med den igangsatte utredningen av regionale kulturfond.

Kulturvernforbundet har denne uken vært tilstede på et av flere innspillsmøter hvor temaet var «Kulturfrivillighetens tilgang til egnede lokaler og møteplasser».

Se video av dette innspillsmøtet her

Det neste nasjonale innspillsmøtet avholdes på Hamar den 10. januar med temaet «offentlige tilskuddsordninger og tiltak». Les mer og meld deg på her (Du kan også delta digitalt)

Innspillsmøte for Oslo-regionen

Kulturvernforbundet arrangerer i tillegg et eget regionalt innspillsmøte i samarbeid med Oslo kulturarvnettverk den 26.januar 2023 kl. 18.00 – 19.30 i Kulturvernforbundets lokaler i Øvre Slottsgate 2b. Representanter fra lokale lag og foreninger i Oslo-regionen er hjertelig velkommen til å delta her.

Meld deg på innspillsmøtet i Oslo her

Vi oppfordrer alle frivillige organisasjoner og foreninger til å sende skriftlige innspill til Kultur- og likestillingsdeartementet. Frist for skriftlige innspill er 1. februar 2023. Skriftlige innspill sendes til postmottak@kud.dep.no. Merk e-posten med «Innspill kulturfrivillighet».

Les mer om arbeidet med strategien på hjemmesiden til Kultur- og likestillingsdepartementet