Ny sentral særavtale for kirkelig sektor

Reiseregulativ, arbeidstøy, ledere og kirkelige stillinger.

Tirsdag 14.12. ble partene enige om ny sentral særavtale for kirkelig sektor. Avtalen omfatter bestemmelser om reiseregulativ, arbeidstøy, ledere og kirkelige stillinger.

reiseregulativet ble partene enige om at satsen for kompensasjon for bruk av egen bil skal justeres i tråd med KS- oppgjøret, som pt. ikke er ferdig forhandlet. Videre er det enighet om tiltak som kan fremme et grønt arbeidsliv i tråd med hovedavtalens § 13. Avtalen skal fremme bruk av alternative transportmidler til erstatning for fossile der dette er mulig. Sammenliknet med det øvrige arbeidslivet er kirkelig sektor nå i fører(sykkel)setet i disse spørsmålene

I bestemmelsene om kirkelige stillinger er bestemmelsene om to ukentlige fridager presisert. Tilrettelegging av fritid i forbindelse med høytidene skal nå drøftes med arbeidsgiver. I denne sammenheng er arbeidsplanen et sentralt verktøy. Videre er godtgjøringen for leirdeltakelse utover det 8. leirdøgnet pr. kalenderår økt til 900 kr. pr. døgn

Den nye særavtalen gjelder i utgangspunktet for to år, men kan reforhandles etter ett år. Mange av våre medlemmer er ikke klar over de rettighetene som ligger i særavtalen. Bruk derfor tid på å lese denne.

Den nye avtalen blir publisert her om kort tid.