Kjetil Bragstad blir ny Generalsekretær i SIOPS

Jurist og Veteran Kjetil Bragstad (35) er ansatt som ny generalsekretær i SIOPS med tiltredelse 1. februar 2023.

Bragstad kommer fra stilling som rådgiver i Utlendingsnemnda (UNE). Han har over 10 års erfaring fra organisasjonsarbeid, hvorav 6 som leder, i tillegg til å ha jobbet i forsvaret. Han har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og ble blant annet såret i strid 8. november 2007, da bilen han satt i kjørte på en veibombe (IED). Hendelsen førte til at han fikk alvorlige skader, som førte til at han måtte amputere venstre bein over kneet. Det førte også til at hans medsoldat og beste venn, Kristoffer Sørli Jørgensen, ble drept. Bragstad har med det snart 15 års erfaring med å være krigsveteran og såret i strid. Etter skaden, fikk han erfaring med prosessen med å få erstatning og bistand fra NAV, samtidig som han selv ønsket og forsøkte å få jobbe i forsvaret og tjenestegjøre i internasjonale operasjoner igjen. Han tok i ettertid bachelor i midtøstenstudier med persisk språk, hvor han bodde et halvt år i Iran, og tok en master i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo.

Styreleder Arve Marcelius Aasbak er meget fornøyd med ansettelsen.

– På vegne av styret vil jeg si at vi er veldig tilfredse med at Kjetil Bragstad har takket ja til å bli ny generalsekretær i SIOPS. Vi har hatt en bred ansettelsesprosess, og har sikret god forankring. Bragstad har stått frem som den beste kandidaten, og hans bakgrunn både som skadd veteran og jurist vil styrke vår organisasjon ytterligere. Bragstad har klare tanker om å utvikle SIOPS videre, for å sikre at vi forblir relevant også i fremtiden. Han har spennende bakgrunn som vi kan trekke veksler på, og ikke minst har han et stort nettverk i veteranmiljøet, men også i mange andre relevante og samarbeidende organisasjoner. Vi ser frem til at Bragstad tiltrer som vår nye generalsekretær.

Kjetil Bragstad starter opp 1. februar 2023, og han gleder seg allerede;

– Det er først og fremst med glede å få tiltre i stillingen som generalsekretær. Jeg påtar meg rollen med stor ydmykhet og stolthet, og ser frem til å jobbe sammen med mine nye medarbeidere i SIOPS, og alle frivillige. Sammen håper jeg vi klarer å føre organisasjonen inn i fremtiden og holde oss relevant for både nåværende, og fremtidige veteraner. For meg er det viktig at det er stor takhøyde for å komme med innspill, og å være uenig. Men det viktigste er at man får frem flere synspunkter og belyser enkelte temaer fra så mange sider som mulig, slik at man får best mulig grunnlag for de beslutningene som blir tatt. Jeg har tidligere vært tydelig med mine egne meninger i debatter omkring veteraner, men vil i rollen som generalsekretær være tydelig på at jeg representerer organisasjonen utad, fremfor meg selv, hvor det er styret og organisasjonens medlemmer som bestemmer.

Videre sier Bragstad «det har til nå vært et stort fokus på de som tidligere ble glemt, hvor det ikke eksisterte så mange tiltak for ivaretagelse. Dette har bedret seg betydelig de siste årene. Samtidig ser vi i dag at det er færre operasjoner i utlandet. I tillegg har det blitt stilt spørsmål omkring veteranbegrepet, og krigen i Ukraina gjør også at betydningen av forsvaret har fått mer oppmerksomhet enn tidligere. Jeg tror det derfor er viktig at man holder tunga rett i munnen, tenker seg om, og evner å se hvordan SIOPS som organisasjon er relevant i dag, og hvilke erfaringer man kan bygge videre på, både for krigsveteraner fra internasjonale operasjoner, men også andre. Det tror jeg vil bli desto viktigere i fremtiden enn det har vært hittil, slik at vi ikke risikerer å bli glemt nok en gang, og bygger ned mye av det som i dag har blitt etablert. Jeg tror også det er viktig at flere ser hvordan SIOPS er relevant, ikke bare for krigsveteraner med skader, men også de som foreløpig ikke har fått eller får skader. Også de som skal reise ut, vil jo ha interesse av å ha et best mulig system for ivaretagelse, uavhengig av om de pådrar seg en skade eller ikke».

For mer informasjon, kontakt styreleder Arve M. Aasbak på mobil 450 00 005/ epost: styreleder@siops.no eller Kjetil Bragstad på mobil 486 01 974