FFI og Norce skal samarbeide tettere

– Den nye samarbeidsavtalen gjør at vi kan levere enda bedre forskning, sier Norces konsernsjef Kristin Wallevik og FFIs assisterende administrerende direktør Jan Erik Torp. (Foto Erik Warberg, FFI).

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Norwegian Research Centre (Norce) har nå inngått avtale om tettere samarbeid.

– Dette åpner for enda bedre forskning, sier FFIs Jan Erik Torp.

Det fem år gamle forskningsinstituttet Norce eies i hovedsak av fire norske universiteter, med Universitetet i Bergen som majoritetseier.  

– Norce er blitt en betydelig norsk forskningsaktør. Instituttet engasjerer seg i flere fagfelt av interesse for FFI og forsvarssektoren, sier assisterende administrerende direktør Jan Erik Torp ved FFI. 

Samarbeider allerede

Flere av FFIs fagmiljøer, for eksempel de som jobber med romvirksomhet og autonome farkoster, samarbeider allerede med Norce. 

– Den nye avtalen gjør det enklere å både styrke og utvide samarbeidet. Slik kan vi sammen levere enda bedre forskning, innsikt og løsninger til både Forsvaret og samfunnet for øvrig, sier Torp.

Bakgrunnen for avtalen er blant annet langtidsplanen for forsvarssektoren og ny forsvarsindustriell strategi. Stortingsmelding 17 legger vekt på behovet for mer samarbeid med akademia og sivile selskaper. Det gjelder både innovasjon og teknologiutvikling for Forsvaret fremover. 

Nye områder

FFI er særlig interessert i den styrken Norce har på områder som er komplementære med FFIs.  Spesielt viktig er muligheten for å kunne etablere nye fagområder og gjennomføre aktiviteter som er viktige for Forsvaret, men som i dag ikke dekkes av FFIs kompetanse og kapasitet i tilstrekkelig grad.

Et tettere samarbeid innenfor forskning og innovasjon gjør at de to instituttene sammen kan frambringe kunnskap som ikke kan skapes av det enkelte institutt alene.

Styrker ICE worx

FFIs innovasjonssenter ICE worx vil være en viktig faktor i samarbeidet. ICE worx skal stimulere til mer samarbeid om innovasjon for Forsvaret. Brukermiljøer kan arbeide enda tettere sammen med forskere og industri om felles løsninger. Samtidig har FFI også andre arenaer og miljøer hvor det allerede er tett dialog med sivile bedrifter. De vil også dra nytte av mer dialog med akademia og forskningsinstituttene.

Raskere beslutninger

Den strategiske samarbeidsavtalen med Norce legger til rette for raske beslutninger. Samtidig er den en strategisk plattform for dialog på ledelsesnivå.

Norce er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter. Instituttet har over 2000 prosjekter og 750 medarbeidere. I likhet med forsvarssektoren er det en organisasjon som er representert over hele landet, fra Alta, Tromsø og Setermoen i nord, Bergen, Haugesund og Stavanger i vest til Kristiansand og Grimstad i sør og Oslo i øst. 

Ni personer sitter rundt et bord
Fra signeringen av avtalen mellom Norce og FFI. Fra venstre Helge Tennebø, Norce, Jan Erik Torp, FFI, Thor Arne Håverstad, Agnete Nilsen og Ina Danielsen, alle Norce, Torunn Øvreås, FFI, Kristin Wallevik, Norce, Erik Warberg, FFI og Nils Håheim-Saers, Norce. (Foto Jon Tønnesland, Norce).

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer