To nye medlemsorganisasjoner i Kulturvernforbundet

Kulturvernfamilien er blitt større og sterkere når Kulturvernforbundet nå har fått med Norsk Motorskøyteklubb og Memoar på laget.

(foto: Memoar)

I forbindelse med landsmøtet til Kulturvernforbundet i Trondheim denne helgen ble to nye organisasjoner tatt opp som medlemmer i Kulturvernforbundet etter at et enstemmig landsmøte ønsket Norsk Motorskøyteklubb og Memoar hjertelig velkommen i «familien».

Norsk Motorskøyteklubb er en organisasjon som ble etablert allerede i 1975 og arbeider for bevaring og bruk av, samt kunnskap om historien til eldre og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie.

Memoar er den andre organisasjonen som nå er innlemmet som medlemsorganisasjon i Kulturvernforbundet. Organisasjonen ble etablert i 2015 og har på kort tid vokst seg til en svært viktig organisasjon som jobber for å fremme den muntlige historien i Norge og å ta vare på muntlige fortellinger om levd liv.

«Vi er svært glade for at disse to organisasjonene ønsker å være medlem hos oss og vi ønsker de hjertelig velkommen i den store kulturvernfamilien som nå består av 31 organisasjoner og 260 000 frivillige over hele landet. Norsk Motorskøyteklubb og Memoars medlemskap vil bidra til å gjøre oss sterkere og enda mer sammensveiset.» sier styreleder i Kulturvernforbundet Jørn Holme.

«Norsk motorskøyteklubb bidrar til at vi nå har organisasjoner som dekker hele feltet av flytende kulturminner og kystkultur, mens Memoars samfunnsoppdrag om å samle inn og ivareta den muntlige historien vil bidra til nye og spennende perpektiv på hvordan vi ivaretar historien og kulturarven vår. Vi ser frem til mange gode samarbeid på tvers av fagkretsene med begge våre nye medlemsorganisasjoner i årene som kommer. Vi ønsker begge to hjertelig velkommen i Kulturvernforbundet»