Ikke lenger stopp i returer til Etiopia

UNE har opphevet returstopp til Etiopia og begynt å behandle sakene som var satt på vent.

UNE har besluttet at de opphever returstopp til Etiopia og at de nå starter å behandle Etiopia-saker igjen. NOAS er glade for at disse sakene tas opp til behandling igjen og håper at de behandles raskt.

Vi mottok i går svar i en av disse sakene der UNE uttaler at sikkerhetssituasjonen i Etiopia ikke er så alvorlig at Etiopiere på generelt grunnlag skal få oppholdstillatelse.

Sikkerhetssituasjonen i Etiopia er per i dag fortsatt usikker og landet lider under en stor humanitær krise. NOAS håper at UNE tillegger denne usikkerheten vekt i søkernes favør.

Les mer på UNEs sider her.