FFIs innovasjonssatsing ICE worx blir Nato-testsenter

Norge er et av landene som skal ha testsenter i Natos teknologisatsing.

The Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) er Natos teknologisatsning, og skal bringe forsvarspersonnell, forskere og teknologiselskaper sammen for å løse framtidens forsvars- og sikkerhetsutfordringer. DIANA skal sikre økt innovasjonstakt og raskere utnyttelse av nye fremvoksende teknologier for militære anvendelser.

Innovasjonsprogrammet ICE worx (Innovation, Concept Development and Experimentation) på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ble meldt inn som et testsenter i DIANA under merkevarenavnet ICE worx Arctic. Formålet er å sette søkelys på nordområdenes strategiske betydning og behovet for effektiv utnyttelse av teknologi i det arktiske operasjonsområdet.

– For Norge og Forsvaret vil deltakelse i Natos DIANA bidra til å styrke innsatsen om utvikling av egnet teknologi og løsninger Forsvaret og våre allierte trenger for å løse oppgaver i nordområdene. Gjennom alliert samarbeid oppnår vi risiko- og kostnadsdeling i det å ta frem ny teknologi og materiell. Samtidig gir det norsk industri tilgang til et større marked og muligheter for eksport til nære allierte, sier Hanne Bjørk, forskningsdirektør for Innovasjon og industriutvikling ved FFI.

Hva er ICE worx?

ICE worx er et felles innovasjonssenter for hele forsvarssektoren. Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger om å teste og utvikle ny teknologi.

Det er planlagt fem arenaer. 

I 2021 åpnet FFI to arenaer. Den på Setermoen/Bardufoss skal se spesielt på innovasjon og bruk av teknologi for Forsvaret i arktiske forhold. ICE worx Rena er opprettet for å støtte utviklingen av fremtidige operasjonskonsepter for Hæren.

På sikt skal det åpnes ytterligere tre arenaer: ICE worx Rygge (luftforsvar og baseforsvar), ICE worx Horten (maritime systemer) og ICE worx Kjeller (cyber og IKT-systemer).

Målet med arenaene er:

  • Enklere eksperimentering, forskning og innsamling av data
  • Legge til rette for samarbeid mellom forskere, brukere og teknologibedrifter/industri
  • Gjøre demonstrering enkelt og profesjonelt
  • Skape en møteplass for å bygge innovasjonskultur.

Aktuelle temaer er samarbeid menneske-maskin og bemannet-ubemannet, blandet virkelighet, moderne soldatutrustning, soldatsystemer, distribuerte sensorer og autonome plattformer.

DIANA består av et regionalt innovasjonshovedkvarter i Europa og et i Nord-Amerika, samt et nettverk av 47 testsentre og ni såkalte akseleratorsteder. De regionale kontorene vil ha en koordinerende funksjon for å sikre synergier mellom de ulike stedene som er tilknyttet programmet.

Hovedhensikten er at all aktivitet tilknyttet DIANA skal være pådrivere for å øke den teknologiske utviklingen i alliansen gjennom konkurranseutsetting av innovasjonsprogrammer, supplert med utdanning for å beskytte teknologiske løsninger mot uønsket påvirkning. Nettverket av testsentrene har til hensikt å gi innovatørene tilgang til egnede fasiliteter innenfor de aktuelle teknologiområdene.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer