Orkla styrer mot 1.5-graders målet

Orkla er ett av få selskaper i Norge som i dag har en klar kurs mot 1,5 graders målet. Men veien fram er fortsatt lang. Og uten at forbrukerne blir med på reisen, så er målet uoppnåelig.

Leder for bærekraft i Orkla Foods Johanne Kjuus, oppfordrer bedrifter til å sette seg tydelige mål en kan styre etter for å kutte klimautslippene sine. Få selskaper i Norge i dag har satt så ambisiøse klimamål.

– Nå haster det å få flere til å ta de samme forpliktelsene, sa Kjuus på Etisk handel-konferansen sist uke.

Orkla fikk toppkarakteren A i klimaledelse og klimaarbeid blant 9600 selskaper i over 90 land, på CDP (Carbon Disclosure Project) sin ranking som er en stiftelse som hjelper næringsliv og myndigheter til å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning.

– Orkla skal ha redusert klimaavtrykket sitt med 50% innen 2030 og vi skal redusere matsvinnet i vår egen virksomhet med 75% på samme tid, sa Johanne Kjuus.

– Det haster med å få alt på plass. For å lykkes må vi spise mer grønt som er bra for både kroppen og planeten. Vi må ha mer fornybar strøm til traktorer, fabrikker og lastebiler. Vi må ha mer av alt som gjør det mer fristende, enkelt og helt naturlig å velge mer bærekraftig, sa Kjuus.

Avhengig av at forbrukerne velger klimavennlig for å nå målene

For om Orkla skal lykkes med å nå målet om å drive i overenstemmelse med 1.5-graders målet, må de også få med forbrukerne. Orkla har begynt å klimamerke sine matvarer slik at det blir enklere for forbrukerne å velge bærekraftige råvarer.

– Klimautfordringene kan bare løses dersom flertallet av forbrukerne blir med på endringene. Gjennom våre merkevarer skal vi gjøre det enklere og mer attraktivt for folk flest å ta grønne matvalg. Vi skal dulte forbrukerne i riktig retning, sa Kjuus.

– Vi tror ikke på pekefinger – eller avgifter, men vi må gjøre det enkelt å ta klimavennlige valg – da må feks kjøtterstatninger stå side om side i ferskvarehylla – for det er der forbruker tar valget om hva de skal ha til middag.

Hvordan styre etter 1.5-graders målet?

– Orkla har kategorisert utslippene vi har er i tråd med retningslinjer fra den internasjonale organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi), som også har godkjent målene våre – og godkjent at de er i tråd med den klimareduksjonen som må til for å unngå global oppvarming over 1,5 grader, forteller Kjuus.

Science Based Target (SBT) er klimamål som er på linje med Parisavtalen, som skal hjelpe næringslivet med å kutte de utslippene som er nødvendig for å nå 1,5-gradersmålet. SBT er et internasjonalt samarbeid som stadig flere selskaper forplikter seg til.

– For å kunne nå klimamålene må vi selv ha klare og tydelige mål og for å nå de klimamålene Orkla har satt og fått godkjent, må vi både redusere klimagassutslipp i både vår egen produksjon og i ekstern verdikjede.

Som for de fleste bedrifter er det lettest å kutte utslipp i egen produksjon, såkalt scope 1 og 2, der kilden til egne utslipp i Orklas tilfelle er for det meste fossilt brensel til oppvarming. Det er imidlertid i de eksterne verdikjede, som kalles scope 3, hvor de store utslippene ligger.

– Utslippene vi har i eget hus er rundt 10% av vårt totale klimaavtrykk, mens utslipp fra eksterne kilder er 90%. Vi må kutte begge deler parallelt.

– Kilden til eksterne utslipp kommer for det meste fra våre råvarer, emballasje, transport, avfall og lignende, hvor 80% av råvarens klimaavtrykk igjen kommer fra kjøtt- og meieriråvarenes klimagassutslipp.

Vil bli ett Net zero selskap

På klimatoppmøte i Glasgow før jul – ble det satt opp et eget regelverk for hva Net zero innebærer – og hva som skal til for selskaper å nå Net zero

Orkla jobber hardt for å bli et Net zero-selskap, noe som betyr at matforsyning må ha netto null klimagassutslipp.

– Det betyr at vi først må kutte klimagassutslippene våre i tråd med de mål som er satt i scope 1,2 og 3. Regelverket sier at når vi har kuttet utslippene fra scope 1 og 2 med 90%, så kan de resterende 10% nøytraliseres gjennom klimainvesteringer. Og når vi har kuttet 80% av våre utslipp i scope 3 kan vi gjøre det samme for de resterende 20% der.

– Derfor må vi investere i karbonlagring – eller bidra til at CO2-avtrykket blir positivt gjennom blant annet planting av nye tareskoger, sertifikater for karbonbinding knyttet til jordbruksproduksjon og lignende – til det nivået som gjør at vi blir i prinsippet klimanøytrale, sier leder for Orkla Foods som dermed har nok å gjøre de nærmeste årene for at Orkla skal kunne gi forbrukerne bærekraftig mat som er i tråd med Paris-avtalens 1.5-graders mål.

Orklas klimamål mot 2030:

  • 50% mindre klimaavtrykk for våre produkter innen 2030 / Netto-nullutslipp innen 2050.
  • 75% mindre matsvinn i egen drift innen 2030 / Inspirere forbrukere til å redusere eget svinn.
  • 100% økning i omsetningen fra sunnere produkter og Nøkkelhullsprodukter innen 2030.
  • All Orklas emballasje skal være klimasmart, som betyr 100% resirkulerbar og 90% av emballasjen skal komme fra resirkulerte eller fornybare råvarer.
  • Alle våre råvarer skal være produsert med omtanke for mennesker, miljø og dyr.

Orkla har vært medlem i Etisk handel Norge siden 2012. De har rundt 3500 leverandører og rundt 14.000 ansatte.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer