Siops forventer at regjeringen lager ny tiltaksplan for veteranpolitikken

Forrige stortingsmelding om veteraner ble titulert «også vi når det blir krevet». Vi krever nå tilbake at politikerne står ved sitt ansvar og lager en ny tiltaksplan for veteranpolitikken.

FD har startet dialog med veteranorganisasjonene om innspill til ny tiltaksplan

Det er gledelig at FD omsider har invitert veteranorganisasjonene med for å diskutere våre syn på, og innspill til en ny tiltaksplan for veteranpolitikken. Styreleder og generalsekretær i SIOPS var 14. februar invitert til møte med sjef FD V som har fagansvaret for veteraner i departementet. Der fikk vi anledning til å fremme våre overordnede syn på saken. Også NVIO, NROF og Veteran møter Veteran har tilsvarende enkeltvis møter med FD, for vi har litt forskjellig fokus og innspill.

SIOPS innspill til ny tiltaksplan i første omgang

Vi vektla i møtet å få frem hvorfor det er så viktig med en ny og bredere tiltaksplan innenfor veteranpolitikken. Videre vektla vi behov for en god oppfølging av de viktigste funnene i Afghanistan 2020 undersøkelsen, behov for økt kompetanseheving om veteraners psykiske helseutfordringer hos ansvarlige behandlere i helsevesenet, overgangen fra det militære til det sivile hvor vi ser betydelig økt risiko for psykiske helseplager, og behovet for en gjennomgang av ett-årsprogrammet for å se om det kan gjøres mer målrettet og bedre i lys av at senskader oppstår over lengre tid.

Vi hadde mange flere innspill, og vi oversendte derfor alle våre forslag skriftlig i eget brev til FD som du kan lese her. Det er sikkert flere andre gode forslag til tiltak som vi ikke har fått med oss i første runde, og vi tar derfor svært gjerne i mot innspill fra deg om det. Send oss en mail på [email protected].

Historikken – fra planperiode med over 150 tiltak til tre prioriterte satsingsområder

Vi har bak oss en planperiode på 10 år med regjeringens handlingsplan (2011) og oppfølgingsplan (2014) med tilsammen over 150 konkrete tiltak som skulle innfris i forhold til arbeid for veteranene. Så kom veteranmeldingen i 2020, som bare inneholdt tre prioriterte områder, uten konkrete tiltak – uten ansvarstildeling, og uten ressurser.

Forrige regjerings tiltaksplan

Forrige regjering la omsider ut en «tiltaksplan» sommer 2021 på ni punkter, etter mye kritikk om manglende handling. Veteranorganisasjonene ble ikke inkludert i den prosessen. De ni punktene er en sammenstilling av noen ambisjoner fra veteranmeldingen og noen anmodningsvedtak fattet av Stortinget. Konkrete tiltak er det ikke mye spor av, og dette er ikke noe som SIOPS stiller seg bak.

NVIO og SIOPS felles kronikk om manglende tiltaksplan

Generalsekretæren i NVIO og SIOPS skrev derfor nylig en felles kronikk om behovet for en ny tiltaksplan innenfor veteranpolitikken. Ikke minst av hensyn til manglende tverrdepartementalt samarbeid, så er det behov for en tiltaksplan hvor ansvar, tidsfrister og ressurser tildeles på konkrete og målbare tiltaksområder.

Afghanistan 2020 undersøkelsen viser sterkt behov for nettopp dette, for vi ser en markant økning av antall soldater som sliter med psykiske helseplager etter tjenesten ute. Det krever nye tiltak før, under og etter, og kronikken kan du lese her.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer