Backe er blitt medlem av Etisk handel Norge

Sammen med Etisk handel Norge vil Backe forbedre arbeidet sitt med bærekraftig handel og innkjøp.

– Vi i Backe skal bidra til bærekraftig handel i byggenæringen som en del av vårt arbeid med sosial bærekraft. Bærekraftig handel og innkjøp dreier seg blant annet om å risikovurdere fare for brudd på menneskerettigheter der byggevarene produseres (aktsomhetsvurdering) og foreta tiltak dersom vi avdekker brudd. Det krever samarbeid, kompetanse og systemer, og vi har derfor tilsluttet oss organisasjonen Etisk handel Norge (EHN). Vi har gjennom mange år jobbet med seriøsitet og ansvarlighet og vil med dette samarbeidet få tilgang til et godt nettverk. Vi tilegner oss i tillegg mer kunnskap og forståelse for våre forpliktelser og forbedringsarbeid, forteller direktør for bærekraft, Tom Ivar Myhre.

Med åpenhetsloven følger aktsomhetsvurderinger

Selskapet peker på at fra 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft, som blant annet pålegger virksomheter som Backe å foreta aktsomhetsvurderinger.

– Vi opplever stor interesse fra virksomheter som ønsker veiledning i forberedelsen med åpenhetsloven. Backe er en stor aktør innenfor bygg- og anleggsbransjen og et spennende og relevant tilskudd til vår medlemsmasse. Vi håper at Backe får utbytte av samarbeidet i sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger. Ved å være sitt ansvar bevisst kan bygg- og anleggsbransjen bidra til å ivareta menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i Norge og i sine leverandørkjeder globalt, sier Simen Høy Dypvik, seniorrådgiver i Etisk handel Norge.

Direktør for bærekraft, Tom Ivar Myhre, ser fram til samarbeidet med Etisk handel Norge.

Vil ta samfunnsansvar i leverandørkjeden

– I Backe skal vi ta samfunnsansvar i leverandørkjeden og drive ansvarlig handel. Sammen med Etisk handel Norge kan vi ta større ansvar for eget arbeid og sammen med samarbeidspartnere fremme forsvarlige arbeids- og miljøforhold i globale leverandørkjeder. Arbeid med etisk handel skal fremme menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn i hele leverandørkjeden vår, sier Myhre.

Håper flere entreprenører vil slutte seg til samarbeidet

– Backe ønsker å fremheve viktigheten av bærekraftige leverandørkjeder som betyr en innkjøpspraksis der våre samarbeidspartnere skal jobbe aktivt for å sikre menneskerettigheter, forbedre miljøbelastningen og finne økonomisk effektive løsninger, forteller innkjøpsdirektør i Backe, Evelin Valme.

– Vi håper flere entreprenører vil slutte seg til dette samarbeidet og ser frem til dialog med EBA og øvrige bransjeforeninger, legger Tom Ivar Myhre til.