Bærekraft 17 – samarbeid om bærekraftige anskaffelser

Bærekraft 17 er et innovativt pilotprosjekt i regi av Etisk handel Norge og offentlige virksomheter. Medlemmer og ikke-medlemmer kan delta. Bærekraft 17 skal gi bærekraftige og effektive anskaffelser av høy kvalitet, som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser. 

 Prosjektet er nå inne i en evalueringsfase hvor rapport med anbefalinger videre vil avjøre hva som blir neste fase etter at pilotfasen ble avsluttet den 31.12.21

Bærekraft 17 fremmer og muliggjør samarbeid mellom anskaffelsesmiljøer. Etiske kontraktsvilkår for etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter er utviklet av Etisk handel Norge og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og kontraktsvilkårene ligger til grunn for prosjektet.

Et slikt samarbeid som prosjektet har lagt opp til med organisering i kategoriteam og deling av informasjon, har et stort potensiale. Mange offentlige oppdragsgivere har felles leverandører. Oppfølging av felles leverandører kan gjøres av noen få, på vegne av andre, også når varer som leveres er forskjellige.

I pilotfasen har Bærekraft 17 vært avgrenset til å omhandle arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Andre tema som miljø og klima, sosial dumping, anti-korrupsjon og dyrevelferd vil vurderes når prosjektet nå evalueres.

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper dem med utfordringer knyttet til etisk handel og offentlige anskaffelser.

Her kan du lese aktuelle saker om prosjektet

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer