Vil du hjelpe SIOPS?

SIOPS søker veteran som har anledning til å drifte og oppbevare ny utstyrshenger i Sør-Norge. Kompensasjon og støtte for lagring og vedlikehold etter avtale.

Bakgrunn for prosjektet

I 2019 startet Veteranforbundet SIOPS et prosjekt for å skaffe utstyr til å gjennomføre flere frilufts-aktiviteter for skadde veteraner. Med god støtte fra Forsvarets veterantjeneste og diverse sponsorer, bla. NAMMO, Vi Menn, Tredal AS, Tentipi Norge, samt rabattaler hos XXL, Sport 1, Sport Outlet, mfl. fikk vi bygget en praktisk skaphenger og utrustet denne med teltutstyr og det meste av nødvendigheter for å «huse» opp mot 30 veteraner.

Tanken var, i tillegg til å tilby flere aktiviteter, å redusere kostnader på overnatting, og heller ha gjenbruk av «investeringene», være mobile, og kunne tilby utstyr til utlån – også til andre veteranorganisasjoner.

Henger og utstyr har i ettertid vært benyttet flittig, på Rondane, under Femundsløpet og på flere arrangementer i Nord-Norge. I hovedsak er utstyret benyttet ifb. med kajakk og klatreturer i Hamarøy/ Tysfjord/ Steigen området, og har også vært lagret i Steigen i Nordland. Akkurat nå står hengeren, (etter igjen ha vært benyttet på Rondane) utrustet med to komplette 15 manns Tentipi Lavu, ovner, feltsenger og kantineutstyr mm) på Svea, og disponeres av Terje Strat. (STS-frivillig) Utstyret skal igjen benyttes under Femundsløpet.

Romslig og praktisk henger som får plass til det meste! Foto: Jan Edgar Nilsen

Ny henger i sør

I løpet av vinteren vil SIOPS få ytterligere en henger produsert av Tredal AS, og i tillegg er kajakkhenger bestilt. Tredal AS har vært en raus samarbeidspartner og kvalitet/ kjørekomfort med hengeren er meget god.

SIOPS ønsker over tid å utruste begge utstyrshengerene noenlunde identisk, og ha en henger i Sør-Norge. I Nord er utstyrshengeren komplettert med utstyr for fjellklatring og kajakkopplevelser, kanskje er det samme ønskelig i sør, eller kanskje er andre aktiviteter aktuelle. For tiden har SIOPS to kajakker, men disponerer ytterligere 5-6. SIOPS har fått tilgang på egen, sertifisert, kajakkinstruktør og har vært så heldige å fått støtte av sertifiserte klatre-instruktører ved tidligere prosjekter.

Lagring, tilsyn/utlån er inntil videre, på vegne av SIOPS, administrert av Jan Edgar, men i Sør har SIOPS behov for å finne en veteran som har tid, interesse og egnede lagringsforhold for å ta god vare på utstyret, holde det i drift/ sørge for utlån. Å få slikt utstyr til å vare krever vedlikehold og tidvis reparasjoner. Tørking av telt, renhold og kontroll på materiellet er helt nødvendig for å få dette til å være i drift ofte, og lengst mulig. Dette er kvalitetsutstyr som bør vare minst 10 år, helst mye lenger.

Det er nå ønskelig å finne en veteran som administrerer utlån av utstyr. Kompensasjon og støtte for lagring etc. etter avtale.

SIOPS låner gjerne utstyret til andre organisasjoner, og hensikten er at flest mulig veteraner/ veteranfamilier kan nyte godt av ordningen. SIOPS egne prosjekter prioriteres.

I Nord planlegger vi med bla. klatre- og kajakk-kurs, og håper å kunne få til andre friluftsaktiviteter i Sør, men dersom behov og interesse viser seg, så er det ønskelig å komplettere/utvide utstyret på begge steder.

Sosialt og lærerikt på turledersamling. Foto:Jan Edgar Nilsen
Sosialt og lærerikt på turledersamling. Foto:Jan Edgar Nilsen

Som en naturlig følge av tilgang på utstyr, og ønske om nå få til flere aktiviteter, så har SIOPS gjennomført «turleder/ prosjektleder» samlinger i nord, og har i dag flere veteraner som påtar seg å gjennomføre/ lede aktiviteter for andre veteraner. Samlingene er ingen form for «sertifisering», kun basert på å dele erfaring og tips til å gjennomføre trygge og godt organiserte aktiviteter. Her trenger SIOPS flere veteraner som kan ta initiativ til aktiviteter. SIOPS har mange gode støttespillere som bidrar til at aktivitetene har vært flotte opplevelser, men det trenges flere!

Vi «drar» i samme retning!

Da den første hengeren var klar for levering (-19) ble en forespørsel om hjelp til å bringe denne nordover lagt ut på Facebook! Det tok tre minutter før første frivillige meldte seg, og hengeren fra Tredals fabrikk på Lindesnes ble strakt dradd til Oslo. (Stor takk til Alexander T. Røysland)

I sommer var det behov for utstyret sørover, og Jarle Søderholm, som var nordafor, stilte selvfølgelig opp, men tilbudene var gledelig mange, også fra Forsvaret, slik at jeg har god tro på å få til en ny «dugnad!»!

Nå har vi snart behov for ny transport nordover, hengerne er under bygging, og i løpet av våren hadde det vært flott å få slept disse til Bodø/ Steigen. Totalvekt er, for skap-henger (Offroad T-13 UCOR) 1300 kg. Benytt reg.nr; EW9078 ved bruk av statens vegvesens «Tilhengerkalkulator»! For kajakkhenger (T-10-KAB) 1000 kg. Begge har brems og tillatt 80 km/t. En «leverings-stafett» hadde vært flott å få til, f.eks. Lindesnes til Oslo, derfra til Trondheim, derfra til Bodø!

Ta kontakt med meg dersom du har planer om kjøretur i løpet av våren, eller kjenner noen som kostnadsfritt kan frakte disse (trygt) nordover!

Ta også kontakt dersom du bor i Østlandsområdet og kan påta deg administrasjon av slikt utstyr, eller kjenner en veteran som er villig til slikt!

Har du utstyr som «ikke blir brukt», så er donasjoner mer enn velkommen. Pt. er Ally-kano, kajakker m utstyr/ drakter, og Zarges-kasser høyt på ønskelista.

Alle veteraner, medlem i SIOPS eller ikke, er velkommen til å delta på våre aktiviteter, følg med på SIOPS hjemmeside og Facebook/ Instagram. Aktivitets-kalender for 2022 kommer snart! Kom med gode turforslag – og ta initiativ selv til å dele gode naturopplevelser med andre veteraner. Vis fram ditt lokalområde og benytt dine kontakter til å gi gamle og nye veteraner en flott opplevelse!

Godt Nytt Friluftsår!

Med hilsen

Jan-Edgar Nilsen

Kontakt; [email protected] Tlf: 92641092

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer