Konvoibyen i Risør åpnet for veteraner fra internasjonal tjeneste

Veteraner nå er velkomne til å søke om tildeling av leilighet i Konvoibyen i Risør. Foto: Tom Erik Schrøder/NTB scanpix

Konvoibyen (Skagerak Boligstiftelse) i Risør ble bygget i 1968 for å gi krigsseilere et trygt og verdig boligtilbud. Leilighetene som består av syv firemannsboliger i en etasje ble offisiell åpnet av Kong Olav i desember 1968. Den stod da ferdig med 28 leiligheter.

Krigsseiler Leif Heimstad og hans kone Else Heimstad var sentrale initiativtakere og med seg fikk de mange dyktige hjelpere. Planene ble presentert for det norske folk julaften 1967 og 1968 i Erik Byes TV-program «Vi går om bord».

I TV’ens barndom i Norge var det kun en kanal og alle så på den, så dette var et nasjonalt anliggende.

Finansieringen løste man i stor grad med gaver fra skipsmannskaper, rederier, kunstnere og det offentlige.

I de første tiårene var ekteparet Heimstad bestyrere godt hjulpet av leger og psykologer som bidro med tilsyn.

Etter hvert ble det færre krigsseilerne som hadde behov for disse boligene. Vedtektene hadde tatt hensyn til den situasjonen og sier at leilighetene da kan leies ut til sjøfolk vurdert etter sosiale behov.

Konvoibyen er i dag et ordinært boligtilbud for de som kommer inn under formålet og har ikke lenger noen sentrale tjenester.

Konvoibyen har en fin aula og en aktiv beboerforening sørger selv for sosial samling i aulaen med kaffe m.m. én til to ganger i uka og flere selskapelige sammenkomster og arrangementer i løpet av året.

Åpnet for veteraner

Etter hvert som det ble kjent at veteraner kan rammes av tilsvarende ettervirkningene som krigsseilerne kom spørsmålet om ikke de i så måte kom inn under stiftelsens formål.

12.12.2019 vedtok stiftelsens styre følgende: «Med virkning fra 1.01.2020 likestilles norske veteraner fra internasjonale tjenester med øvrige nevnt i Stiftelsens vedtekter paragraf 2 ved tildeling av leiligheter i Skagerak Boligstiftelse.»

Den første veteranen flyttet inn høsten 2020.

Det betyr at veteraner nå er velkomne til å søke om tildeling av leilighet.

Leilighetene blir annonser på Finn.no og i Aust Agder Blad.

Alle spørsmål eller henvendelser rettes til styreleder Per Anders Østerholt: [email protected]

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer