SV bevilger 3 millioner til oppstart av en Musikerallianse