Styrker politiet for å håndtere flyktningankomster