Status ett år etter at handlingsplanen ble lagt frem