søke stipend for både videre- og etterutdanning og for støtte til kurs