Rundebordskonferanse om legemiddelproduksjon i Fredrikstad