Orkestermusikarar slit meir med helsa enn folk flest