Ny tilskuddsordning for etablerte scenekunstgrupper.