Nora Kaalstad er et av fire nye ansikter i forbundsstyret