Musikeralliansen er inne på SVs alternative budsjett!