LOs ledelse må representere mangfoldet i organisasjonen