Klart for lønnsforhandlinger i politidistrikt og særorgan