Industriinitiativ gir nytt kunnskapsgrunnlag om årsaker til forsinkelser