Hvilke konsekvenser kan KI få for kunst- og kulturfeltet?