Høyesterett: Nytt personalreglement til behandling