GSK investerer 12 milliarder på forskning på sykdommer i lavinntektsland