foredrag om ivaretakelsen og anerkjennelsen av veteranfamiliene i Norge