Flere lengeværende asylsøkere burde ha fått opphold