FHI med nye tall om salg av reseptfrie legemidler i 2021