Enighet om satsene for oppdrag i den kulturelle skolesekken (DKS)