Enighet om ny særavtale for undervisningspersonale ved Folkehøgskolene