EMD er positive til at Norge endrer regelverket i utvisningssaker som berører barn