Det hjelper lite å ha et lovverk hvis det ikke etterleves