Arbeidslivet og kulturlivet skal være fritt for trakassering