Revidert Nasjonalbudsjett 2024 og ny kommuneproposisjon

Foto: Stortinget

Støre-regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) og kommuneproposisjon i dag. På veteranfeltet foreslår regjeringen en overføring på 6,25 millioner til ulike mål i tiltaksplanen. SIOPS er fornøyd med gjennomslag i RNB om en økning av kapasiteten på Forsvarets veteransenter Bæreia. Samtidig forventer vi at flere tiltak sikres politisk og økonomisk gjennomføring.

Revidert nasjonalbudsjett er regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet som ble lagt frem før årsskiftet. Stortinget behandler det reviderte nasjonalbudsjettet i juni-måned.

Kommuneproposisjonen er regjeringens forslag til politiske prioriteringer og økonomisk opplegg for kommunesektoren i Norge det kommende året

Økonomisk gjennomføring av tiltaksplanen for veteranene

SIOPS er positive til at Støre-regjeringen prioriterer midler til konkrete tiltak fra ny veteranplan. Dette har vi tidligere påpekt i budsjetthøringen på Stortinget i fjor, og gjennom flere innspill i den offentlige debatten. Regjeringens tiltaksplan for veteranene må forplikte, også i budsjettpolitikken de neste år. Vi forventer en betydelig økonomisk styrking av veteranfeltet.

I RNB er det flere gjennomslag for SIOPS som en planlagt utvidelse av Forsvarets veteransenter Bæreia på nærmere 50 prosent, og en bevilgning til forskning ved Forsvarets helseregister.

Vi stiller oss bak regjeringens forslag om en kompetanseportal for veteranfeltet, og en bevilgning til Forsvaret for digitalisering av kurs og kompetansehevende tiltak i helsesektoren.

SIOPS forventer at flere tiltak følges opp i kommende budsjett, særlig i statsbudsjettet for 2025. Den økonomiske inndekningen av planens mål må i større grad ta hensyn til den generelle pris- og kostnadsveksten i samfunnet. Dette gjelder blant annet styrking av postene til sentrale veteranaktører i Forsvaret som Forsvarets veterantjeneste (FVT) og Forsvarets sanitet (FSAN).

-Vi er fornøyde med at politikerne har startet arbeidet med finanseringen av målene i tiltaksplanen, men vi forventer at veteranfeltet prioroteres og konkretiseres i årene som kommer. SIOPS skal følge gjennomføringen av tiltaksplanen nøye, kommenterer generalsekretær i SIOPS Kjetil Bragstad.

Ingen øremerkede midler til kommunalt veteranarbeid

SIOPS etterlyser fremdeles at det settes av midler til kommunalt og interkommunalt veteranarbeid, og at ansvarsdelingen mellom staten og landets kommuner presiseres klarere. Veteranfeltet er ikke nevnt i proposisjonen med ett ord.

Veteranarbeidet har blitt en del av kommunenes virksomhet, og et uttalt politisk mål av sittende flertall. Det kommunale helsevesen er det første våre utenlandsveteraner møter etter at Forsvarets ettårsoppfølging er ferdig.

Tiltaksplanen for veteranene må sikres politisk forankring i andre forslag til styringsdokument, som kommuneproposisjonen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer