Valgkomitéen søker kandidater til Creos forbundsstyre

Suppleringsvalg – Har du tips om gode kandidater?

Forbundsstyret skal suppleres med 3 nye varamedlemmer for styreperioden 2022-2026, og valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til disse spennende vervene.

Meld din interesse, eller tips oss om andre gode, engasjerte kandidater!

Hva er Forbundsstyret?

Landsmøtet er Creos høyeste myndighet, og avholdes hvert fjerde år. På Landsmøtet samles Creo-medlemmer fra hele landet, og behandler bl.a prinsipprogrammet til Creo (forbundets idégrunnlag og prinsipper for forbundets arbeid med faglige og politiske spørsmål), økonomiplan og vedtekter.

Forbundsstyret velges av og på Landsmøtet, og er Creos høyeste myndighet mellom landsmøtene. Utover sin kontrollfunksjon overfor den politiske og daglige ledelsen, skal et forbundsstyre se de store linjer, tenke langsiktig og strategisk, se sammenhenger og arbeide sammen mot de målene landsmøtet har vedtatt.

Forbundsstyret består av Creos forbundsleder og to nestledere, 8 styremedlemmer og 3 varamedlemmer, og skal gjenspeile bredden i Creos medlemsmasse.

Visuell skillelinje

Hva innebærer det å sitte i Forbundsstyret?

Det holdes normalt 5 -6 styremøter gjennom året, inkludert 1-2 litt lengre styreseminarer. I tillegg møter Forbundsstyret i Representantskapet, som normalt har 1 møte pr år. Det kan tilkomme ekstraordinære møter, de er i så fall som oftest korte og digitale.

Styre- og varamedlemmene mottar saksdokumentene i forkant av hvert møte, man må regne med å bruke tid på å sette seg inn i saksdokumenter og saksområder. Varamedlemmer innkalles til alle styremøter med tale- og forslagsrett.

Noen kriterier som vektlegges

Erfaring fra styrearbeid og tillitsvalgtarbeid, kunnskap om Creo, tarifferfaring, frilanserfaring, politisk erfaring og nettverk, gode samarbeidsevner, lidenskap for organisasjonsarbeid, kunst og kultur, motivasjon.

Visuell skillelinje

Hvordan går jeg frem for å sende inn forslag?

Forslag må være valgkomitéen i hende innen 27.mai 2024, og inneholde følgende informasjon:

  • Navn, fylke, fødselsår, telefonnummer, e-post
  • Medlemsgruppe/yrke
  • Hva er din motivasjon for å sitte i Forbundsstyret/hva er din begrunnelse for å nominere kandidaten
  • Erfaring fra andre verv
  • Annen relevant erfaring og nøkkelkompetanse
  • CV

Foreslåtte kandidater må være forespurt og svart JA til å stille som kandidat. Forslag sendes per e-post til [email protected]

Når er det valg?

Suppleringsvalget foretas av Representantskapet på et ekstraordinært representantskapsmøte 13.september 2024. Valgkomitéen presenterer sin innstilling i møtet. Representantskapet består av Forbundsstyret og alle regionlagslederne i Creo.

Ønsker du mer info?

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, kontakt Kristin Skiftun, mob 926 99 462 eller send e-post til [email protected]

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer