Partnerskapskonferansen 2024

Den 9.april var det duket for Partnerskapskonferansen 2024 på Gardermoen. Velferdsalliansen EAPN Norway deltok i en panelsamtale med andre brukerorganisasjoner.

Temaet for konferansen var tilgjengelighet til NAV-kontorene og partnerskapet i NAV-kontoret. Nina Skrove Falch fra Oslo Economics ga deltakerne en introduksjon i hva vi vet om tilgjengelighet til NAV-kontorene til nå, og hvilke offentlige dokumenter som beskriver tilgjengelighet. Hun trakk blant annet frem at begrepet tilgjengelighet inneholder mange fasetter, og at det kan romme alt fra å komme i kontakt med NAV, få informasjon og veiledning om rettigheter og plikter og eventuelt fremme søknad om den aktuelle stønaden eller ytelsen. Falch viste videre til at det har vært en økt digitalisering i NAV som følge av kanalstrategien 2014-2020, og at dette har vært i tråd med politiske føringer om digitalt førstevalg. Den reviderte kanalstrategien fra 2021- 2026 viser imidlertid til at det skal være alternativer til digital kommunikasjon for personer som ikke ønsker eller kan være digitale i møtet med NAV, og at NAV skal møte mottakeren i den kanalen vedkommende har behov for. 

Panelsamtale

Deretter fikk salen høre brukerorganisasjonenes synspunkter. Organisasjonene som deltok i panelsamtalen var Aleneforeldreforeningen, Bibi Amka, FFO og Velferdsalliansen EAPN Norway. Velferdsalliansen EAPN Norway trakk frem at vi kjenner oss igjen i mye av det som ble beskrevet av Falch fra Oslo Economics, at det er mye bra som gjøres knyttet til tilgjengelighet i NAV, men at det også finnes noen utfordringer. Det er viktig å trekke fram at tilgjengelighet er mer enn bare åpningstider og telefonkontakt. Tilgjengelighet handler også om kommunikasjon, hvordan man møter mennesker og hvordan brev er skrevet. Se opptak fra konferansen 

Av Ingrid Eitrem

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer