Organisasjons- og vedtektskomiteen er i gang!

Komiteen skal evaluere organisasjonens struktur og vedtekter for å styrke Creos evne til å realisere sine ambisjoner.

Gjennom forslaget til ny visjon har Creos medlemmer gjort et omforent og tydelig retningsvalg for organisasjonen:

«Vi skal bygge et fellesskap for alle kunstnere og kulturarbeidere, for å sammen skape og kjempe for et rikt og solidarisk kulturliv.»

I tillegg til å initiere ny visjon, vedtok Landsmøtet i 2022 at det skulle nedsettes en organisasjons- og vedtektskomité. Komiteens oppdrag er å gjennomgå Creos organisasjonsstruktur og vedtekter helhetlig, og komme med forslag som bidrar til at Creo kan oppfylle visjonen og realisere våre ambisjoner.

Resultatene fra komiteens arbeid vil bli presentert for forbundsstyret og representantskapet, som et grunnlag for behandling på Landsmøtet i 2026.

Visuell skillelinje

Dette er komiteen

Komitéen ble oppnevnt av representantskapet i oktober, og har følgende medlemmer:

  • Anne Våg Aaknes (Trondheim)
  • Lisa Pedersen (Tromsø)
  • Eirik Raude (Oslo)
  • Kristin Skiftun (Oslo)
  • Guttorm Strande Syrrist (Kristiansand)
  • Gaute Drange Vee (Bergen)

Nestleder Christine Thomassen har ledet det innledende organisasjonsarbeidet, og nestleder Cathrine Nyheim vil lede komitéens arbeid fremover.

Visuell skillelinje

Oppstart før påsken

Torsdag og fredag før påske hadde komitéen et oppstartsseminar i Oslo. Der ble det gjort en grundig gjennomgang av Creos historikk, forbundet i dag og mandatet fra landsmøtet. Det ble også lagt en plan for videre fremdrift i arbeidet og for god forankring i hele organisasjonen.

Komitéen har en stor oppgave foran seg, og gruppen er svært motivert for å ta fatt på dette viktige arbeidet som skal rigge Creo for fremtiden – til beste for medlemmene.

Visuell skillelinje

Innspill fra Creos medlemmer

Dersom du er medlem i Creo, og har innspill til komitéen eller ønsker å høre mer om dens arbeid – Ta kontakt med nestleder Cathrine Nyheim på e-post: [email protected]

Les mer om Creos visjonsarbeid her

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer